KBS Noorderpoort en RKBS Sint Jan


Het onderwijsnest Dongen bestaat uit 2 kleine scholen.
RKBS Sint Jan is een vooruitstrevende, kleinschalige basisschool in de bomenbuurt van Dongen. De ruim 200 kinderen worden op hun niveau aangesproken en ontwikkelen zich hierdoor optimaal.
KBS Noorderpoort is een kleine Daltonschool in de wijk 'de Biezen'. De 160 kinderen die deze school bezoeken krijgen les volgens de pijlers van het Dalton principe: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Taal, 21st Century skills, gedrag

Onderzoek

KBS Noorderpoort gaat dit schooljaar een nieuwe taalmethode invoeren. Tevens is deze school bezig met het onderhouden van de Daltonwaarden.
RKBS Sint Jan is bezig met het aanbieden van 21st Century Skills.
Beide scholen zijn bezig met het aanbieden van PBS. Samen met de nieuwe methode Kwink, wordt er gekeken naar het sociaal-emotionele welzijn van de leerlingen.
Beide scholen zijn ook bezig met het invoeren van een periodeplanning.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Tilburg onderwijsassistent