KBS Olof Palme


Welkom op de Olof Palme! Wij zijn een Katholieke basisschool in Drunen. Momenteel zitten er circa 640 leerlingen op onze school en zijn er 26 jaargroepen.

De Olof Palme stelt haar leerlingen in staat hun talenten te ontwikkelen door zelf op ontdekking te gaan, te onderzoeken en te ervaren.
We maken dit mogelijk door goede basiskennis mee te geven op het gebied van rekenen en taal met aandacht voor de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling en het optimaal aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij werken vanuit een organisatievorm waarbij we onderwijs op maat kunnen bieden en rekening kunnen houden met de individuele verschillen.


Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Onze school volgt de landelijke ontwikkelingen.
- onderzoekend en ontwerpend leren
- werken met talenten
- doorgaande lijn 2-3
- bewegend en spelend leren
- activerende instructiemodel met differentiatie
- team teaching

Onderzoek

Op onze school wordt er gewerkt met diverse werkgroepen.
Het onderzoek wordt gekoppeld aan één van deze werkgroepen. Dit is de onderzoeksgroep.
In deze onderzoeksgroep zitten: de afstudeerder, een leerkracht (met de werkgroep achter zich), de basisschoolcoach en directie. Er wordt altijd gekozen voor een onderzoeksthema dat aansluit bij de schoolontwikkeling.
We zijn momenteel opzoek naar een rapportage die past bij onze visie.
Vanuit dit onderwerp willen we in schooljaar 2019-2020 twee onderzoeken starten.

Onderzoek 1: Welke manier van rapportage is, volgens leerkrachten van de groepen 4 t/m 8, het meest passend bij de onderwijsvisie van de onderzoeksschool, gericht op zowel de basisvakken als op OOL?

Onderzoek 2: Welk rapportagesysteem kan de onderzoeksschool, volgens leerlingen en ouders van de groepen 6, 7 en 8, het beste inzetten om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten op hun ontwikkeling?

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 4, 5, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

KW1C, ROC Zorg en Welzijn, ROC Sport en Bewegen, Hogeschool- Ergotherapie, Instituut Broers: onderwijsassistent.