KC Aventurijn


Wij zijn een kindcentrum met Onderwijs en Opvang. Onze visie is :
Kinderen leren leren, leren leven en samenwerken. Vanuit de kracht in ieder kind, de kracht in iedere professional en in kracht met de verbinding in de wijk.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Educatief ondernemerschap
  • Wetenschap, techniek en design
  • Bewegingsonderwijs
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Implementeren van wetenschap en techniek
Werken met een praktijkklas
Engels in de basisschool
Verbinding maken tussen Onderwijs en Opvang
Ouderbetrokkenheid vergroten

Onderzoek

Studenten voeren het onderzoek uit vanuit een werkgroep behorende bij het onderwerp. In de werkgroep zitten leerkrachten en specialisten van het vakgebied. Het onderzoek wordt ook begeleid door de directeur en/of Unitcoördinatoren.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Sporthogeschool ROC Help en welzijn en onderwijsassistent Pedagogiek