KC De Avonturier


De Avonturier is een nieuw kindcentrum in Vught-Zuid met een eigentijds onderwijsconcept. De school telt ruim 450 leerlingen verdeeld over heterogene units:
- unit 1: kinderopvang en peuterspeelzaal
- unit 2: groepen 1, 2 en 3
- unit 3: groepen 4, 5 en 6
- unit 4: groepen 7 en 8
Iedere unit bestaat uit 2 of 3 gemengde basisgroepen met leerkrachten en een onderwijsassistent. De instructies worden in niveaugroepen van maximaal 15 leerlingen gegeven in de stilteruimtes. Verwerking vindt plaats op de leerpleinen.
Er wordt gewerkt aan de 21st century skills: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, ICT gebruik en presenteren.
Het team bestaat uit een directeur, teamleiders, leerkrachten en onderwijsassistenten.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs
  • Jonge kinderen
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Info volgt nog.

Onderzoek

De Avonturier werkt planmatig aan schoolontwikkeling. Hierbij is het structureel uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ingebed in de schoolorganisatie. Er wordt gewerkt met verschillende onderzoeksgroepen. In elke onderzoeksgroep zitten leerkrachten waarbij minstens 1 leerkracht "master" opgeleid is.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Koning Willem 1 onderwijsassistent Fontys Tilburg deeltijdpabo AD PEP opleiding