KC De Avonturier


De Avonturier is een nieuw kindcentrum in Vught-Zuid met een eigentijds onderwijsconcept. De school telt ruim 450 leerlingen verdeeld over heterogene units:
- unit 1: kinderopvang en peuterspeelzaal
- unit 2: groepen 1, 2 en 3
- unit 3: groepen 4, 5 en 6
- unit 4: groepen 7 en 8
Iedere unit bestaat uit 2 of 3 gemengde basisgroepen met leerkrachten en een onderwijsassistent. De instructies worden in niveaugroepen van maximaal 15 leerlingen gegeven in de stilteruimtes. Verwerking vindt plaats op de leerpleinen.
Er wordt gewerkt aan de 21st century skills: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, ICT gebruik en presenteren.
Het team bestaat uit een directeur, teamleiders, leerkrachten en onderwijsassistenten.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs
  • Jonge kinderen
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Info volgt nog.

Onderzoek

De Avonturier werkt planmatig aan schoolontwikkeling. Hierbij is het structureel uitvoeren van praktijkgericht onderzoek ingebed in de schoolorganisatie. Er wordt gewerkt met verschillende onderzoeksgroepen. In elke onderzoeksgroep zitten leerkrachten waarbij minstens 1 leerkracht "master" opgeleid is. Dit schooljaar is gestart met unitonderwijs waarbij er gewerkt wordt op leerpleinen.

Onderzoek 1: de attitude van leerlingen op het leerplein bevorderen - de werkgroep leerplein heeft afspraken gemaakt over een doorgaande lijn ten aanzien van de ontwikkeling van de executieve functies. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpmiddel WiEF (Wijzer in Executieve Functies). Hiermee trainen kinderen op een speelse manier hun executieve functies. De verwachte opbrengst van het onderzoek is: hoe worden de executieve functies nu ingezet op het leerplein en hoe kunnen deze verder verbeterd worden.


Onderzoek 2: leerkrachtvaardigheden inzetten om de attitude van leerlingen op het leerplein te bevorderen - WiEF wordt door leerkrachten systematisch aangeboden en ingezet om de executieve functies bij leerlingen te bevorderen.
De verwachte opbrengst van het onderzoek is: welke leerkrachtvaardigheden zijn nodig om de executieve functies bij kinderen te bevorderen en in te zetten op het leerplein.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Koning Willem 1 onderwijsassistent Fontys Tilburg deeltijdpabo AD PEP opleiding