KC de Hoven


Als kindcentrum werken we actief en bewust aan welbevinden, betrokkenheid en competentie van kinderen. Vanuit het motto “Ontwikkel jezelf en groei samen”, dragen alle medewerkers bij aan ontwikkeling van kinderen en onszelf.

We werken als kindcentrum op speel- en leerpleinen, waarbij we met meerdere medewerkers verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van leerteams waarin vakspecialisten vertegenwoordigd zijn.

Als student word je onderdeel van ons team en draag je vanuit een onderzoekende houding bij aan schoolontwikkeling.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Vanuit het leerteam ‘project’ is de vraag op welke manier expertise en talent die al in huis is, zichtbaar gemaakt kan worden om op juiste wijze in te zetten.

Daarnaast kan er ook een bijdrage geleverd worden aan het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen in het leerproces in de basisvakken. Welk leerkrachtgedrag is stimulerend in het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen?

Onderzoek

Onderzoek Wij werken met leerteams voor taal, rekenen, SEO en project. In deze leerteams wordt de doorgaande lijn binnen het kindcentrum en de kwaliteit van het onderwijs binnen dit vakgebied bekeken en geëvalueerd. De vakspecialisten werken met elkaar aan thema’s en doelen die voor dat schooljaar opgesteld zijn. Studenten kunnen met onderzoeksactiviteiten bijdragen aan deze ontwikkeling(en).

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    KW1C, De Leijgraaf, PMK Den Bosch, AD PEP