KC De Troubadour


De Troubadour biedt onderwijs, opvang en educatie dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. We werken gezamenlijk aan een begeleidings- en onderwijsaanbod, dat is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Wij willen daarmee zorgen voor een speel- en leeromgeving waar veiligheid, een kindgerichte benadering en contact met ouders en kinderen centraal staan. Om deze doelstellingen inzichtelijk te maken, hebben we een gezamenlijke visie vastgesteld, uitgaande van de kernwaarden: uitdagend / samen / structuur en Rijk leren.
Ons kindcentrum telt ongeveer 317 kinderen verdeeld over 13 groepen.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Thema volgen: het volgen van kinderen door het gehele kindcentrum heen om een doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen.
Thema instructie: verbeteren en doorontwikkelen van de wijze en kwaliteit van de instructies binnen de school.
Thema IPC: We zitten op het moment in een implementatie traject van het inter primary curriculum ( vakoverstijgend onderwijs)

Onderzoek

Wij zijn een Academische opleidingsschool waarin we proberen om de onderzoeken van studenten zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelgroepen die binnen dat jaar actief zijn. Het gehele team professionaliseert zich op deze manier in het doen van onderzoek en ontwikkelt hiermee ook steeds meer een onderzoekende houding. Van de ontwikkelgroep mag een student verwachten dat de collega's betrokken zijn binnen alle fases van het onderzoek. De student stelt gerichte hulpvragen zodat de ontwikkelgroep doelgericht kan adviseren en ondersteunen.
Op KC de Troubadour krijgen degenen die data verzamelen alle mogelijkheden om interviews af te nemen en groepen te bezoeken. De student (collega) doet regelmatig verslag van de voortgang van het onderzoek naar collega’s en andere studenten.


Onderzoek 2019-2020

Onderzoek 1 : spel bij kleuters
Sinds vorig jaar werken de leerkrachten binnen de kleuterklassen met leerlijnen. Observeren van spel bij de ontwikkeling van jonge kinderen is hierbij ontzettend van belang. Maar naast het spel waarderen, zijn ook het begeleiden en stimuleren van spel belangrijke leerkrachtvaardigheden binnen dit thema. We willen inzichtelijk krijgen hoe de begeleiding en de stimulatie van spel geoptimaliseerd kan worden zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in de zone van naaste ontwikkeling?
De verwachte opbrengst is: een advies over hoe de rol van de leerkracht op het begeleidende en stimulerende aspect van spel versterkt kan worden.


Onderzoek 2: begrijpend lezen
Op schoolniveau is te zien dat de resultaten op de LVS toetsen met betrekking tot begrijpend lezen terug aan het lopen zijn. Dit is een signaal voor ons als school om naar ons aanbod op dit vakgebied te gaan kijken. We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode biedt naast de klassikale lessen ook een digitaal pakket voor leerlingen dat bedoeld is voor zelfstandige verwerking. Binnen nieuwsbegrip staat modeling als demonstratie voor de leesstrategieën in de instructie centraal. We vragen ons af of dit effectief in de groepen gedaan wordt. We willen inzichtelijk maken hoe deze methode ingezet wordt en willen op onderzoek naar hoe we het begrijpend leesonderwijs kunnen versterken op onze school. De verwachte opbrengst is: de effecten meten van het modelen binnen begrijpend lezen en advies om het onderwijs op dit vakgebied te verbeteren.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- Koning Willem 1 sport en bewegen Benaderen voor studenten van andere opleidingen is altijd mogelijk op bovenstaand mailadres.