KC 't Wikveld


Op KC ’t Wikveld zien wij het als onze opdracht om vanuit kwalitatief goede zorg de doorlopende ontwikkeling en toekomstgericht onderwijs een stevige basis te leggen voor de brede ontwikkeling van alle kinderen. Wij bieden elk kind de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, zijn talenten te ontdekken en ook zelf vanuit een onderzoekende, kritische en zelfstandige houding bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Dat alles in een inspirerende en prettige leeromgeving met oog voor elkaar, met ruimte voor individueel leren en leren met en van elkaar.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Elk kind echt zien!

Onderzoek

Kindcentrum`t Wikveld is officieel een onderdeel van de Academische opleidingsschool, waarin vorm gegeven wordt aan het werkplek leren en onderzoek. Uitgangspunt is dat wij allemaal binnen onze organisatie leren van en met elkaar, van student tot en met de directeur, van onderwijsassistent tot en met de excellente leerkracht. In dit concept leren we op school ook om onderzoek te doen met onderzoeksgroepen waar een student deel van uitmaakt. Onze school biedt regelmatig aan studenten, van uiteenlopende opleidingen, de mogelijkheid tot het lopen van stage. Meestal betreft het studenten die later zelf leerkracht willen worden. Deze studenten hebben zelf ook vaak goede ideeën en een goede vernieuwende kijk op de organisatie. Wij kunnen dan ook gebruik maken van hun expertise, vooral bij onderzoek.

Thema's van het onderzoek 2018-2019:
1. Kleuters werken met een thematisch kader. Hoe geven we beweging/motorische activiteiten hierbinnen een plek.
2. Op welke wijze kunnen we ons bewegingsonderwijs verrijken en aandacht schenken tijdens bewegingslessen aan talentontwikkeling?

Thema's van het onderzoek 2019-2020:
1. Hoe creëer je een krachtige, prikkelende leeromgeving in midden- en bovenbouw? Wat is een prikkelende leeromgeving?
2. Op welke wijze kunnen wij schriftelijk de ontwikkeling van kinderen in beeld brengen, passend bij onze visie.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 15 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Koning Willem 1 college Sportopleiding Snuffelstages