Kindcentrum de Terp


Kindcentrum De Terp is een veilige plek om je voor te bereiden op je toekomst in de samenleving. we dagen kinderen uit hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt spelend geleerd, waarbij het plezier in leren een belangrijk aandachtspunt is.
In het onderwijs op Kindcentrum De Terp staan vier pijlers centraal.
- Basisvaardigheden & ICT
- Thuis voelen & een goede sfeer
- Verschillende leer- en ontwikkelstijlen binnen het thematisch werken.
- Bewegen + bewegend leren in onze eigen gymzaal, binnen de groep en buiten
op het plein.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Engels
  • Bewegingsonderwijs

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Wil je een goede indruk van onze school, bekijk dan onze film op de website www.kcdeterp.nl. We zijn een kindcentrum waar gastvrijheid erg belangrijk is. We willen dat iedereen zich veilig en prettig voelt. We werken thematisch, waarbij verschillende leerstijlen centraal staan, zodat ons onderwijs afgestemd is op dat wat een kind nodig heeft. Onze kinderen werken veel samen op de verschillende leerpleinen en met de nieuwste technologische ontwikkelingen.
De belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn:
- onderzoekend en ontwerpend leren
- ICT, programmeren en robotica
- bewegend leren
- Engels en wereldburgerschap

Onderzoek

De onderzoekende cultuur is een vast onderdeel binnen de ontwikkelingen op de Terp. Alle leerkrachten nemen deel aan ontwikkelgroepen, waarbij onderzoeksvragen leidend zijn. De onderwerpen vanuit de ontwikkelgroepen komen terug tijdens studiedagen en inhoudelijke teamvergaderingen.
Vanuit ATO-scholenkring wordt het onderzoekend leren en werken gestimuleerd en staat centraal in het nieuwe koersplan 2019-2023. Het nieuwe kindcentrumplan van de Terp wordt opgesteld n.a.v. de verschillende onderzoeksvragen voor de komende jaren.

Het team van de Terp wil graag antwoord op de volgende twee onderzoeksvragen:
1. Op welke structurele wijze kan robotica en programmeren geïmplementeerd worden binnen het reguliere onderwijsaanbod van kindcentrum de Terp, zodat de ontwikkeling van de 21e eeuws vaardigheden van de kinderen positief beïnvloed wordt.
2. Welke competenties en vaardigheden moeten de leerkrachten van de Terp bezitten om het onderzoekend leren bij kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (ALO), Koning Willem 1 college sport en bewegen en onderwijsassistent.