Kindcentrum de Terp


Kindcentrum De Terp is een veilige plek om je voor te bereiden op je toekomst in de samenleving. we dagen kinderen uit hun talenten te ontplooien, zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt spelend geleerd, waarbij het plezier in leren een belangrijk aandachtspunt is.
In het onderwijs op Kindcentrum De Terp staan vier pijlers centraal.
- Basisvaardigheden & ICT
- Thuis voelen & een goede sfeer
- Verschillende leer- en ontwikkelstijlen binnen het thematisch werken.
- Bewegen + bewegend leren in onze eigen gymzaal, binnen de groep en buiten
op het plein.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Engels
  • Bewegingsonderwijs

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Wil je een goede indruk van onze school, bekijk dan onze film op de website www.kcdeterp.nl. We zijn een kindcentrum waar gastvrijheid erg belangrijk is. We willen dat iedereen zich veilig en prettig voelt. We werken thematisch, waarbij verschillende leerstijlen centraal staan, zodat ons onderwijs afgestemd is op dat wat een kind nodig heeft. Onze kinderen werken veel samen op de verschillende leerpleinen en met de nieuwste technologische ontwikkelingen.
De belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn:
- onderzoekend en ontwerpend leren
- ICT, programmeren en robotica
- bewegend leren
- Engels en wereldburgerschap

Onderzoek

De onderzoekende cultuur is een vast onderdeel binnen de ontwikkelingen op de Terp. Alle leerkrachten nemen deel aan ontwikkelgroepen, waarbij onderzoeksvragen leidend zijn. De onderwerpen vanuit de ontwikkelgroepen komen terug tijdens studiedagen en inhoudelijke teamvergaderingen.
Vanuit ATO-scholenkring wordt het onderzoekend leren en werken gestimuleerd en staat centraal in het nieuwe koersplan 2019-2023. Het nieuwe kindcentrumplan van de Terp wordt opgesteld n.a.v. de verschillende onderzoeksvragen voor de komende jaren.

Het team van de Terp wil graag antwoord op de volgende vraag:
Hoe kan je door het centraal en efficiënt inzetten van leerlijnen komen tot een hoger rendement van de opbrengsten van een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld het rekenen. Hoe kunnen we de leerlijnen beter positioneren om dit doel te bereiken.

In de ontwikkeling van ons kindcentrum willen we groeien naar een concept waarbij het gepersonaliseerd leren in groep 5 t/m 8 centraal staat. Hierbij ervaren de kinderen mede-eigenaarschap van hun leerproces. Ze ervaren meer regie/verantwoordelijkheid, motivatie en betrokkenheid. We willen een onderzoek in hoeverre we het rendement van de opbrengsten/prestaties , kunnen verhogen door de leerlijnen als uitgangspunt te nemen en niet ( meer) de methode. We denken dat het mogelijk moet zijn om onze huidige leeropbrengsten te verhogen.
We hopen aan het eind van het onderzoek kennis te hebben op welke wijze we de leerlijnen ( van bijvoorbeeld rekenen ) effectief in kunnen zetten om zo onze opbrengsten te verhogen en tegemoet te kunnen komen aan de individuele ontwikkeling van kinderen.
Je krijgt bij ons een stagevergoeding van 750 euro voor de hele periode.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (ALO), Koning Willem 1 college sport en bewegen en onderwijsassistent.