Klinkers


Op basisschool Klinkers krijgt leren betekenis voor kinderen én leerkrachten! Samen met collega's onderwijs maken.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Ontwikkelen van de klinkerscompetenties
Leerlijnen uitwerken
Implementeren HGW

Onderzoek

Op dit moment zijn er 2 onderzoekskringen werkzaam.

1) Handelings Gericht Werken.

Deze onderzoeksgroep doet onderzoek naar hoe op Klinkers, passend bij de manier van werken, kunnen observeren, analyseren en registreren.


2) Taal.

Deze onderzoeksgroep doet onderzoek naar een verklaring in de tegenvallen de scores van aanvankelijk lezen en komen met een aanbeveling voor interventies voor de onderbouw

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ALO Ad-pep Flexibele deeltijd ROC onderwijsassistent