KOM.MIJN


“Gebundelde betrokkenheid bij het individu van morgen”
Kom.Mijn geeft haar onderwijs vorm middels een combinatie van deels curriculum gestuurd onderwijs en deels talent en interesse gestuurd. In deel-teams in de onderbouw (groepen 1, 2 en 3), middenbouw (groepen 4 en 5) en bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) wordt intensief samengewerkt om dit concept vorm en inhoud te geven. In het curriculum gestuurde deel wordt groepsdoorbrekend gewerkt, bij het talent en interesse gestuurde deel wordt middels thema’s en projecten groepsoverstijgend gewerkt.

Thema's

  • Rekenen
  • Gedrag
  • Engels
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Leren en media
Werken volgens leerlijnen (speerpunt rekenen)
Oriëntatie op jezelf en de wereld

Onderzoek

volgt nog

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde opleidingen (ROC) - Onderwijassistenten - Helpende Zorg en Welzijn