Lambertusschool in Haarsteeg


De Lambertusschool gaat voor vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor onze leerlingen en bouwen voort op onze reeds goed gevormde TROTS, waar we samen TROTS op zijn!
TROTS staat voor onze kernwaarden:

T teamgeest
R respect
O openheid
T talent
S structuur
De Lambertusschool werkt volgens het Zelfregulerend Leren, het IGDI-model en de uitgangspunten van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS), kortweg PBS.
Er wordt gewerkt in 3 bouwen waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen wordt. We sluiten aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Samen met het schoolteam, onze leerlingen, ouders en stagiaires bouwen we aan kwalitatief goed onderwijs.

We sturen onze leerlingen met TROTS de toekomst in!

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zelfregulerend leren binnen de betreffende bouwen (groepsdoorbrekend) met de nieuwste digitale methodes en devices
Verhogen van Rekenresultaten leerlingen mbv de methode WIG en Met Sprongen Vooruit
21e eeuwsvaardigheden ICT-vaardigheden bij leerlingen én leerkrachten
Meer en Hoogbegaafde leerlingen en onze Pallasgroep (plusklas)

Onderzoek

Binnen de Lambertusschool hebben we een onderzoekende houding en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Wij werken met verschillende commissies aan onze schoolontwikkeling. Iedere commissie kent een voorzitter die de commissie aanstuurt waardoor er sprake is eigenaarschap binnen het hele team.
De bijdrage van de onderzoeken van de LIO-stagiaires zijn regelmatig aanleiding voor of uitgangspunt bij de schoolontwikkeling. De LIO-stagiaires worden gezien als collega's die een bijdrage leveren aan deze schoolontwikkeling door de aanbevelingen die zij ons geven. Jaarlijks wordt gekeken of er een vervolg kan zijn op eerdere onderzoeken om zoveel mogelijk verdieping aan te brengen. Met name de onderzoeken op het nieuwe leren hebben een grote bijdrage geleverd aan de huidige visie Zelfregulerend Leren die wij hanteren en de ontwikkeling van de ICT-vaardigheden tav de 21e eeuws vaardigheden.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

info volgt tzt