Lambertusschool in Haarsteeg


De Lambertusschool gaat voor vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor onze leerlingen en bouwen voort op onze reeds goed gevormde TROTS, waar we samen TROTS op zijn!
TROTS staat voor onze kernwaarden:

T teamgeest
R respect
O openheid
T talent
S structuur
De Lambertusschool werkt volgens het Zelfregulerend Leren, het IGDI-model en de uitgangspunten van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS), kortweg PBS.
Er wordt gewerkt in 3 bouwen waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen wordt. We sluiten aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Samen met het schoolteam, onze leerlingen, ouders en stagiaires bouwen we aan kwalitatief goed onderwijs.

We sturen onze leerlingen met TROTS de toekomst in!

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zelfregulerend leren binnen de betreffende bouwen (groepsdoorbrekend) met de nieuwste digitale methodes en devices
Verhogen van Rekenresultaten leerlingen mbv de methode WIG en Met Sprongen Vooruit
21e eeuwsvaardigheden ICT-vaardigheden bij leerlingen én leerkrachten
Meer en Hoogbegaafde leerlingen en onze Pallasgroep (plusklas)

Onderzoek

Binnen de Lambertusschool hebben we een onderzoekende houding en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Wij werken met verschillende commissies aan onze schoolontwikkeling. Iedere commissie kent een voorzitter die de commissie aanstuurt waardoor er sprake is van eigenaarschap binnen het hele team.
De bijdrage van de onderzoeken van de LIO-stagiaires zijn regelmatig aanleiding voor of uitgangspunt bij de schoolontwikkeling. De LIO-stagiaires worden gezien als collega's die een bijdrage leveren aan deze schoolontwikkeling door de aanbevelingen die zij ons geven. Jaarlijks wordt gekeken of er een vervolg kan zijn op eerdere onderzoeken om zoveel mogelijk verdieping aan te brengen. Met name de onderzoeken op het nieuwe leren hebben een grote bijdrage geleverd aan de huidige visie Zelfregulerend Leren die wij hanteren en de ontwikkeling van de ICT-vaardigheden tav de 21e eeuws vaardigheden.

Thema’s afstudeeronderzoeken studiejaar 2019-2020
Onderzoek 1: Rekenen:
De methode “met Sprongen Vooruit” inzetten naast de rekenmethode “Wereld in getallen”.
Een aantal leerkrachten heeft de cursus “met sprongen vooruit” (MSV) gevolgd. We hopen met de inzet van het materiaal van “MSV” en de inzet van de nieuwe leerkrachtvaardigheden de leerling resultaten de beïnvloeden.
Wat is het effect van de inzet van MSV op de rekenresultaten?
Hoe kan MSV zo goed mogelijk worden ingezet binnen de methode Wereld in Getallen?

Onderzoek 2: ICT
Een onderzoek naar de digitale geletterdheid van de leerkrachten op de Lambertusschool om aanbevelingen te doen naar beleid wat hierin ontwikkeld moet worden.
Dit onderzoek is een vervolg op het huidige afstudeeronderzoek, wat zich richt op wat er nodig is ter verbetering van ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden binnen onderzoekend leren bij leerlingen uit de bovenbouw.
Alleen leraren met voldoende basisvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid kunnen leerlingen verder helpen bij het leren van digitale vaardigheden.

Onderzoek 3: Kunstzinnige vorming
Door inzet van kunstzinnige vakken denken wij de 21ste -eeuwse vaardigheden bij leerlingen te bevorderen.
De werkgroep cultuureducatie is op dit moment aan het inventariseren waar de speerpunten moeten komen te liggen in de komende jaren.
Hoe kunnen we het oplossingsgericht denken, het onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven middels de inzet van de kunst en cultuur educatie?

Stageplaatsing:
Er is plaats voor twee afstudeerders.
De afstudeerstage kan in overleg met de student in middenbouw of bovenbouw plaatsvinden.
Binnen Scala krijgt een student tijdens zijn blokstage en onderzoek een stagevergoeding.

Wil je meer informatie en wil je solliciteren?
Neem dan contact op met of stuur je brief per mail naar:
Corien van Casteren, directeur, corien.van.casteren@scalascholen.nl 073-5114666 en
Marian de Bruijn, BSC, marian.de.bruijn@scalascholen.nl , 06-55866873

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

info volgt tzt