L.W.Beekmanschool


De L.W. Beekmanschool is een typische binnenstadsschool qua ligging en gebouw, maar de kinderen komen uit diverse wijken rond het centrum van ’s-Hertogenbosch. In onze school staan samen leren en werken en een goede sfeer centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen!

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Engels
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Wij bieden buitenonderwijs aan in samenwerking met “Stichting de Buitenschool” voor de groepen 1 t/m 4. “Stichting De Buitenschool” is een innovatief onderwijsproject dat streeft naar het halen van ontwikkelingsdoelen op een inspirerende locatie, vanuit respect voor de natuur. Geen extra methode, maar een vervangende methode (niet stapelen maar vervangen). De Buitenschool is een dag buiten de klas omdat buiten leren vele voordelen met zich meebrengt, namelijk;

- Ruimte voor beweging
- Spelend en ontdekkend leren
- Uitdagingen, grenzen verleggen en erkennen
- Buiten kaders denken en werken
- Toeval gebruiken. Leren on the spot!
- Rijke leeromgeving, vakoverstijgend werken
- Onvoorspelbaarheid
- Vrijheid
- Inventiviteit en creativiteit
- Verbeeldingskracht
- Breinleren, zintuigen versus bewegen
- Taal, rekenen te gebruiken als gereedschap om op verhaal te komen

De werkgroep Buitenschool wilt komend schooljaar zich met onderzoek bezighouden. De volgende vragen komen dan aan bod:
Wat levert buitenonderwijs op voor leerlingen?
Welke vaardigheden en competenties heeft een leerkracht nodig om
buitenonderwijs te geven?

Onderzoek

Op de Beekmanschool wordt gewerkt met allerlei werkgroepen. Er is altijd één werkgroep die actief betrokken is bij het onderzoek. Dit wordt dan ook de onderzoeksgroep.

Wij streven er naar dat de basisschoolcoach, de onderzoekspecialist, de werkgroep en de directeur betrokken zijn bij het onderzoek, ieder vanuit zijn eigen rol, en zo nodig aanwezig bij de bijeenkomsten.

Het onderzoek is een stukje schoolontwikkeling waarin het hele team altijd betrokken is.

In zijn algemeenheid zijn wij een academische opleidingsschool (AOS) met een onderzoekende cultuur, waarin de onderzoeksgroep jaarlijks samen met de studenten onderzoek uitvoert gericht op schoolontwikkeling.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Het Koning Willem 1 College, opleiding tot onderwijs assistent.