Montessorischool Weert


Wij vormen samen met een actief team, bijna 300 enthousiaste kinderen en hun betrokken ouders de Montessoricentrum Weert. Ons onderwijs baseren we op de uitgangspunten van de visie van Maria Montessori. Onze school leert kinderen om actief hun leerproces vorm te geven. De leerdoelen leggen we vast De weg naar het leerdoel kan voor ieder kind anders zijn. Daarbij maken we gebruik van montessorimaterialen, methoden en ICT hulpmiddelen. Als leerkracht heb je veelal een begeleidende en observerende rol. Groepslessen worden zeker ook gegeven maar dit is een beperkt deel van de dag.

We laten studenten graag kennismaken met het krachtige onderwijsconcept van Maria Montessori.

Thema's

  • Rekenen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Schoolplan wordt nog geschreven voor de nieuwe periode 2019-2023

Onderzoek

We staan open voor de initiatieven van de student zelf. Er is veel ruimte om onderwerpen aan te dragen. De enige voorwaarden is dat het in te passen moet zijn in onze onderwijsvisie en onze manier van werken op school.
Het schoolplan van de school (2019-2023 wordt nu vormgegeven) kan een bron van inspiratie voor de student zijn.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde opleidingen Summa college Fontys Hogesschool voor de kunsten Verschillende middelbare scholen in de omgeving Weert De Kempel