OBS De Blaak


Op obs De Blaak zitten 365 leerlingen, verdeeld over 15 groepen.
Ons motto is: *SAMEN: kinderen , ouders en leerkrachten voelen zich welkom en veilig . *LEREN: Wij bieden een leeromgeving waarin kinderen zich op elk gebied en naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. *GROEIEN: kinderen ontwikkelen zich tot creatieve, zelfstandige individuen met zelfkennis en zelfvertrouwen. Sinds schooljaar '15-'16 zijn wij werkzaam als opleidingsschool.
De afstudeerstudent neemt als gelijkwaardige partner deel aan de verdere ontwikkeling van onderwijsactiviteiten en is " volwaardig'' lid van het team. Wij bieden een gezellige werkplek waar je veel kunt leren.

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Engels
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Speerpunten:

Mogelijkheden voor onderzoeksonderwerpen voor schooljaar '19-'20 zouden kunnen zijn: - Leesbevordering en de kwaliteit van begrijpend lezen (doorgaande lijn)
- Engels: hoe verder in de richting van een VVTO school,
-Wij zijn een CMKT2 school met als onderwerp "beeldend" en gaan daar een beleidsplan voor maken.
-Ook zijn er mogelijkheden m.b.t hoogbegaafdheid.
-En in de onderbouw zijn we bezig met betekenisvolle leeromgeving en
spelscript.
- Verder is "gedrag" ook een speerpunt.

Onderzoek

Binnen de beleidsvoornemens (speerpunten) zijn voor een afstudeerstudent diverse mogelijkheden om een onderzoeksthema te kiezen in overleg met het MT.
(zie speerpunten)

In het verleden hebben studenten o.a. onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en invoering van tweetalig onderwijs, naar de cyclus van opbrengst gericht werken en naar de mogelijkheden van 21 Century skills.

Je wordt begeleid door iemand van het MT, de BSC, een werkgroep of een leerkracht met expertise. Ook het onderwijsnest kan een rol spelen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 4, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys sporthogeschool (ALO) Fontys lerarenopleiding Tilburg (Engels.)