OBS De Bogerd


OBS De Bogerd is een landelijk gelegen middelgrote dorpsschool in Rossum, gemeente Maasdriel. We zijn al jaren een Kanjerschool, werken met het leerstofjaarklassensysteem, en starten binnenkort met de invoering van Snappet. Naast de reguliere schoolvakken wordt bij ons Engels gegeven in alle groepen. Voor wereldoriëntatie gebruiken we 4x wijzer (meervoudige intelligenties). We hebben een betrokken en enthousiast team waar studenten zich snel welkom/ thuis voelen.
We hebben meerdere specialismen binnen de school zoals een leesspecialist, rekencoördinator en hoogbegaafdheidsspecialist.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 zijn OBS De Walsprong en OBS De Spelwert in Zaltbommel satellietscholen van onze school. Meer info? Klik op de links onderaan deze pagina.

Thema's

  • Rekenen
  • Engels
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Burgerschap
Rekenen

Onderzoek

De onderzoekscultuur bestaat hieruit dat studenten samen met een aantal collega's / specialisten werken aan onderzoeksopdrachten . We merken dat deze opzet een goede basis vormt om veranderingen binnen de school in te bedden. Om de opgedane kennis breder te delen vragen we onze studenten ook om tijdens de expertisemiddagen binnen Stroomm (bestuur) hun onderzoek / kennis te delen.

Voor komend schooljaar staan de volgende twee onderzoeken centraal:

1. Rekenen: Tijdens de inventarisatie van onze rekencoördinator is gebleken dat met name de leerkrachten in de bovenbouw constateren dat er hiaten zitten in het automatiseren, en met name de tafels. Wij willen graag onderzocht hebben wat de leerkrachten van de Bogerd nodig hebben om eerder en beter de hiaten binnen het automatiseren/tafels te kunnen signaleren en vervolgens te verbeteren.
Je werkt samen met onze rekencoördinator, rekenwerkgroep en BSC.

2. Burgerschap: Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan "burgerschap". Bij ons op school vertaalt zich dit momenteel tot incidentele activiteiten. We willen dit graag meer planmatig opzetten.
We willen graag onderzocht hebben hoe de leerkrachten van de Bogerd het burgerschap onderwijs met elkaar en per bouw zo in kunnen richten dat de leerlingen activiteiten aangeboden krijgen die zijn afgestemd op de drie domeinen van het SLO: Democratie - Participatie -Identiteit.
Je werkt samen met de werkgroep cultuur en BSC.

Contactpersoon: BSC: Eric Elfring; eric@debogerd.net

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Sportacademie (mooie sporthal binnen het gebouw aanwezig) Studenten Fontys FHKE minor sport / pedagogiek