OBS De Bogerd


OBS De Bogerd is een landelijk gelegen middelgrote dorpsschool in Rossum, gemeente Maasdriel. We zijn al jaren een Kanjerschool, werken met het leerstofjaarklassensysteem, en starten binnenkort met de invoering van Snappet. Naast de reguliere schoolvakken wordt er bij ons Engels gegeven in alle groepen. Voor wereldoriëntatie gebruiken we 4x wijzer (meervoudige intelligenties). We hebben een betrokken en enthousiast team waarbij we merken dat studenten zich hier altijd welkom/ zich thuis voelen.
We hebben meerdere specialismen binnen de school zoals een leesspecialist, rekencoördinator en hoogbegaafdheidsspecialist.

Thema's

  • Rekenen
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • Bewegingsonderwijs
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Burgerschap
Rekenen
Hoogbegaafdheid
Engels

Onderzoek

De onderzoekscultuur bestaat hieruit dat studenten samen met een aantal collega's / specialisten werken aan onderzoeksopdrachten . We merken dat deze opzet een goede basis vormt om veranderingen binnen de school in te bedden. Om de opgedane kennis breder te delen vragen we onze studenten ook om tijdens de expertisemiddagen binnen Stroomm (bestuur) hun onderzoek / kennis te delen.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Sportacademie (mooie sporthal binnen het gebouw aanwezig) Pedagogiek