OBS De Cirkel


Eerst het kind dan de leerling: we werken vanuit deze visie.
Om deze visie vorm te geven hebben we hier zes kernwaarden onder gehangen, namelijk:
* Een veilige basis
* Diversiteit
* Brede ontwikkeling
* Betrokkenheid
* Verantwoordelijkheid
* Ik-jij-wij samen

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Implementatie portfolio
Werken vanuit doelen, doorgaande lijn binnen de school
Kindgesprekken

Onderzoek

Veronderstellingen worden door ons gecheckt door systematisch te bevragen of observeren van leerlingen of collega’s. Wij zijn professioneel nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en de waarom-vraag.
We experimenteren met nieuwe mogelijkheden om beter tegemoet te komen aan leerbehoeften van leerlingen.

Onderzoek 1: kijkend naar het kind willen we de doorgaande lijn binnen de school verder vormgeven. Hierbij hoor ook de implementatie van het portfolio. Je maakt als LIO deel uit van een onderzoeksgroep en doet samen met collega’s onderzoek naar een (deel-) onderwerp. De onderzoeksonderwerpen komen terug op planbordsessies en in studiedagen.

Onderzoek 2: we zijn gestart met kindgesprekken in allel groepen, op dit moment wordt er vooral geëxperimenteerd en uitgeprobeerd. . Dit willen we verder uitwerken d.m.v. onderliggende theorie vertaald naar de praktijk. En hoe vertalen we een kindgesprek naar een portfolio?


Contactpersoon:
Anke van der Lee
Directeur OBS De Cirkel
ankevanderlee@saamscholen.nl

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Fontys Sporthogeschool