OBS de Driehoek


Kindcentrum de Driehoek ligt aan de rand van Hilvarenbeek. De school telt ongeveer 185 leerlingen verdeelt over 8 groepen. De school is in ontwikkeling naar een High Performance School. We werken in ons onderwijs binnen de 3 pijlers; persoonlijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en burgerschapszin. Onze leerkrachten werken in leerteams en wettenschappelijke inzichten zijn de basis van onze onderwijsinnovaties.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum

Speerpunten voor schoolontwikkeling

x

Onderzoek

xxx

Onderzoeksresultaten

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

x