OBS De Hoef-Hugo


De Hoef-Hugo is een openbare school, bestaande uit twee locaties:de Hoef met 15 groepen en de Hugo met 5 groepen. De beide locaties zijn volop in ontwikkeling. We hebben de afgelopen twee jaar ingezet op het implementeren van het EDI-model.
Daarnaast is er aandacht geweest voor begrijpend lezen en is er dit schooljaar met een nieuwe methode gestart,
Vanaf de carnavalsvakantie gaan we op locatie De Hoef aan de slag met het sociaal-emotionele programma Bikkels. De Hugo werkt hier al langer mee.
Als student willen we je betrekken bij de schoolontwikkeling en gaan we uit van samen met en van elkaar leren en onderzoeken.

Thema's

  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

1. Onderzoek 2019-2020 locatie de Hugo
Sinds jaar en dag sluiten we de week gezamenlijk af met een weekviering en is er iedere eerste woensdag van de maand een openingsbijeenkomst. We willen op zoek naar een doorgaande lijn voor de groepen 1 - 8 om tot een zinvollere invulling te komen.

2. Onderzoek 2019-2020 locatie de Hoef
Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen beter leren als zij voldoende bewegen. Voor het onderzoek vragen wij ons af hoe we “bewegend leren” schoolbreed kunnen integreren in het dagelijkse lesprogramma. Wat is daar voor nodig?
Of
3. Onderzoek 2019-2020 locatie de Hoef
Wij willen de kinderen op een evenwichtige manier voorbereiden op de toekomst. De “school dient een oefenplaats” te zijn voor actief burgerschap. Kinderen moeten een kritische houding ontwikkelen. Dit onderzoek is gericht op de uiteindelijke invoering van bijvoorbeeld een leerlingenraad, klasssenvertegenwoordigers en leren debatteren
Wij werken met een onderzoeksgroep voor ondersteuning en begeleiding van de student bij het onderzoek

Onderzoek

Wij werken met leerteams, welke bezig zijn met pedagogisch klimaat, didactisch klimaat, begrijpend lezen, rekenen en taal, de overgang van groep 2 naar groep 3.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    studenten van het KW1C en hebben we een zij-instromer vanuit Fontys Tilburg.