OBS de Klimop


OBS De Klimop is een reguliere basisschool waar 215 leerlingen dagelijks met veel plezier naar school komen.
We werken met hoofd, hart en handen om de talenten van kinderen te ontwikkelen. Daarnaast is de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ook een groot aandachtspunt. We zijn een school die zich dynamisch blijft ontwikkelen.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Bewegingsonderwijs
  • Jonge kinderen

Speerpunten voor schoolontwikkeling

handelingsgericht rekenen
eigenaarschap bij kinderen

Onderzoek

-handelingsgericht rekenonderwijs: hoe bied je dit aan? hoe koppel je dit wel/niet aan de methode? Hoe kan de methode Numicon ingezet worden?

-eigenaarschap bij kinderen vergroten: door meer eigenaarschap vergroot je de motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen. Hoe kun je dit vormgeven op school? Hoe kun je een doorgaande lijn inzetten waarin kinderen zich blijven ontwikkelen op dit gebied?


Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

onderwijsassistenten van de Gilde opleidingen