OBS t Schrijverke


Op ‘t Schrijverke gaan we er vanuit dat ieder kind anders is en dat ieder kind het verdient zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt volgens ons om effectief onderwijs; onderwijs dat steunt op twee pijlers, t.w. een fijn schoolklimaat en goede lessen (EDI).

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Technisch lezen

Onderzoek

Op OBS t Schrijverke werken we met expertteams: groepjes leerkrachten (en evt directie) die samen een onderzoek uit het jaarplan oppakken. Voor het komende jaar willen we verder aan de slag met het verbeteren van ons technisch leesonderwijs. Een onderzoek binnen dit kader kan uitgevoerd worden in groep 1 t/m 8, afhankelijk van wensen en mogelijkheden.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Hogeschool De Kempel Pedagogische Wetenschappen PO (Nijmegen) ROC ter AA Summa College