OJBS De Keg


De Keg is een openbare jenaplanschool. Openbaar, omdat wij geen onderscheid
maken tussen achtergronden en levensovertuigingen, de school is principieel
toegankelijk voor iedereen.
Als jenaplanschool zijn wij een leef-/ werkgemeenschap van kinderen, ouders, stagiaires en teamleden.
Leren en leren leren vinden we erg belangrijk, maar we willen vooral dat de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden opdoen van en voor het leven.
Een kritische grondhouding vanuit respect en vertrouwen vinden we daarbij erg
belangrijk. Hoe we met elkaar omgaan krijgt veel aandacht. We zijn een Goed-voor-Mekaar-school (Vreedzame School).
In onze leef-/werkgemeenschap wordt SAMEN met hoofdletters geschreven.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • 21st Century Skills
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Levendig taalonderwijs

Onderzoek

We zijn dit schooljaar met het hele team gestart met 'Levend taalonderwijs'. Daar wordt hard aan gewerkt. We willen dat de hele school taal ademt! Taal oefenen in betekenisvolle situaties. Dat is heel wat anders dan een les spelling of grammatica. Taal hoeft geen ‘vak apart’ te zijn. Taal in de vorm van ‘levend onderwijs’ is zoveel leuker, maar vooral ook zoveel zinvoller. Levend taalonderwijs is ook samen met kinderen genieten van hun taalontdekkingen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk een koppeling te maken met onze projecten van wereldoriëntatie. We zoeken ook naar de juiste invulling en rol van spellingonderwijs.
Daarnaast is de onderbouw ook bezig met het verbeteren van het inrichten van hoeken, met een beredeneerd aanbod.
Een onderzoek dat bij één van deze twee thema's zou aansluiten, zou welkom zijn.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde opleidingen Maatschappelijke stage Raayland College Cios ROC