OJBS De Toermalijn


Onze school startte in augustus 1979 als “Openbare Lagere School”. Ze bestond uit één lokaal met zeven leerlingen. Vanaf augustus 1981 kwam daar de openbare kleuterschool bij en bij de invoering van de Wet op het Basisonderwijs. In 1985 werd de officiële naam: Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn.
De Toermalijn ligt in de wijk Op de Heide. De meeste kinderen op onze school komen uit de wijk of uit de direct nabijgelegen gebieden.
Op de Toermalijn starten we in het schooljaar 2018-2019 met 256 kinderen, verdeeld over elf stamgroepen.
De school heeft op de peildatum 1 oktober 2018 een gewichtspercentage van 28%.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Leren en media
  • Nieuwkomers
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Aansluiten bij ontwikkelgroepen (zoals eerder genoemd bij onderzoek).

Onderzoek

Op De Toermalijn werken we met ontwikkelgroepen (PLG).
Een afstudeerder is van harte welkom om bij een van deze groepen aan te sluiten:
* Ik en de wereld (o.a. Wereldoriëntatie: Hoe gaan we WO vormgeven en hoe gaan we WO meer als hart van het onderwijs centraal zetten?)
* Cognitief: Onderzoek naar de inzet van het taalonderwijs.
De andere ontwikkelgroepen zijn lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotioneel en onderwijsvernieuwing
* Beweging: Onderzoek naar het inzetten van korte beweegactiviteiten tijdens de instructie.
* Onderwijsvernieuwing: Onderzoek naar eigentijdse lesmethoden, inzetten van ICT middelen voor didactische vaardigheden en computer-denken.
*Sociaal emotioneel: Onderzoek naar de doorgaande leerlijn van peuter aanbod naar groep 8. Oriëntatie op de methode KIJK.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

GILDE HAN (pedagogiek) CIOS ALO