OLS Kameleon/ Open Hof


Kameleon en Open Hof zijn twee zelfstandige scholen, die samen 1 opleidingsschool vormen.

Open hof bestaat uit 9 groepen, Kameleon uit 6. Op beide scholen zijn veel jonge mensen werkzaam, die afgelopen jaren ook als student binnen beide scholen hebben rondgelopen.

Beide scholen zijn actief bezig met het aansluiten bij de behoefte van leerlingen. Het EDI-model is in combinatie met het human dynamics-model de vorm die is gekozen om aan te kunnen sluiten bij de leerstrategieën van kinderen.

Verder staat gedrag hoog in het vaandel waarbij saamhorigheid en leren samenwerken centraal staat. Dit vinden wij een essentieel onderdeel van de 21st century skills.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zie het kopje "Onderzoek"

Onderzoek

Op dit moment kunnen we nog niet veel zeggen over mogelijke afstudeeronderzoeken. Wel zijn we volop bezig met ontwikkelen van leerpleinen, eigenaarschap van kinderen, kind/ouder/leerkracht gesprekken, creativiteit binnen de vakgebieden en het naar binnen halen van de buitenwereld en andersom. Dit betekent dat we veel excursies en leermomenten buiten de school plannen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Hogeschool voor Dans, Onderwijsassistenten ROC, Maatschappelijke stages.