Openbare Jenaplanschool De Ieme


De Ieme is een Jenaplanschool. De school bestaat op dit moment uit 10 groepen. (3 OB-4 MB- 3 BB). De Ieme werkt met heterogene stamgroepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten (OB-groep 1-2 MB groep 3-4-5 BB groep 6-7-8)
Op onze school wordt gewerkt vanuit de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Deze doen recht aan de ontwikkeling van het kind zodat het zich zelfstandig kan ontplooien in de samenleving.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Portfolio
- Eigenaarschap van kinderen
- Formatief toetsen

Onderzoek

Thema: Eigenaarschap van kinderen

Onderzoek 1:
Eén van de speerpunten binnen onze school is kinderen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. We willen kinderen regisseur maken van wat ze uiteindelijk willen bereiken. Waar wil het kind naar toe? Waar is het kind mee bezig? En welke hulp heeft hij al dan niet nodig?

Binnen de school zijn we bezig met de doorontwikkeling van ons portfolio het zou mooi zijn als dit gecombineerd kan worden met bovenstaande.

Als student ga je samen met een onderzoeksteam (bestaande uit leerkrachten uit verschillende bouwen) aan de slag met het onderzoek. Hierdoor wordt het onderzoek gedragen binnen de gehele school.

Onderzoek 2:
Het opzetten van een doorgaande lijn voor de gehele school met betrekking tot cultuureducatie. Koppeling aan de 21st Century Skills.
Hoe maak je de resultaten op dit vlak zichtbaar en kun je ze borgen?

In overleg is een ander onderzoeksthema mogelijk.

De brief kun je richten aan:
Marionne Lommen (marionnelommen@saamscholen.nl)
Sanne Vulders (sannevulders@saamscholen.nl)
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met bovenstaande personen.

Onderzoeksresultaten

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw
  • Groep 3, 4, 5

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Pabo Veghel Fontys Pabo Eindhoven Fontys Pabo DenBosch