Saltoschool De Driestam


Saltoschool De Driestam is een Jenaplanschool. We bieden regulier basisonderwijs en zijn onderdeel van SPILcentrum Schoenmakerstraat. Samen met Dikkie en Dik realiseren we een doorgaande Jenaplanleerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. Wij hebben 400 leerlingen verdeeld over heterogene onder-, midden- en bovenbouwgroepen.
Onze uitgangspunten zijn de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Binnen ons onderwijs nemen: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgdragen, communiceren en respecteren een belangrijke plaats in. Gesprek, werk, spel en viering zijn zichtbaar in het weekplan. Ons doel: kinderen begeleiden op weg naar volwassenheid, zodat ze als zelfstandig denkende en handelende mensen hun eigen weg kunnen gaan.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Engels
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Internationalisering
Engels
Integraal kindcentrum
Ouderbetrokkenheid

Onderzoek

Internationalisering
Wereldoriëntatie
Engels

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Fontys Pabo Eindhoven Summa College Eindhoven Pedagogiek Eindhoven