Samenwijs Starrebos Opvang en Onderwijs


Samenwijs Starrebos streeft ernaar om, in samenwerking met de ouders, kinderen optimaal voor te bereiden om in de huidige maatschappij én in de toekomst te kunnen functioneren en participeren. Belangrijk hiervoor is:
Iedere leerling mag stralen op een manier die bij hem/haar past.
Een actueel aanbod voor de basisvakken: rekenen, lezen, taal, spelling, wereldoriëntatie a.d.h.v. thema’s.
Samenwijs Starrebos realiseert een positief sociaal klimaat.
Samenwijs Starrebos hanteert een duidelijk organisatorisch beleid:
Schoolbrede afspraken en regels.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Op Samenwijs Starrebos leren kinderen samenwerken met kinderen uit andere groepen.
Samenwijs Starrebos leert leerlingen omgaan met moderne media en middelen.


Samenwijs Starrebos is een KiVa-school. (zie www.kivaschool.nl)

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Bewegingsonderwijs
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

doorgaande lijn van 0-13 jaar
rekenonderwijs in de overgang van groep 2 naar groep 3
eigenaarschap bij leerlingen
zelfstandig werken

Onderzoek

Mogelijke onderzoeksonderwerpen:
- doorgaande ontwikkel-lijn van 0-13 jaar (IKC)
- ouderbetrokkenheid 3.0
- rekenonderwijs in de overgang van groep 2 naar groep 3
- zelfstandig werken, waarom, hoe en wat?
- burgerschapsonderwijs
- EDI (expliciete directe instructiemodel)
- eigenaarschap leerlingen i.c.m. betekenisvol leren

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 10 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw
  • Groep 1, 2

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Onderwijsassistent; ROC pedagogisch medewerker, Minor Pabo, ROC Sport en Bewegen. HBO Pedagogiek.