SBO De Piramide


De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs. De ca. 155 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar hebben specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op didactisch en sociaal emotioneel gebied. De Piramide is de speciale voorziening in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Naast onze reguliere SBO leerling, met lichte ondersteuningsbehoeften, bieden wij ook onderwijs aan leerlingen met zware ondersteuningsbehoeften.
Een groot deel van ons team is, naast het geven van onderwijs aan onze leerlingen, bezig met het bieden van ambulante begeleiding op reguliere basisscholen. Deze medewerkers maken deel uit van het Centrum Passend Onderwijs.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Komend schooljaar kunnen studenten een bijdrage leveren aan de onderwerpen:
- 21st Century Skills
- Rekenen

Wij staan zeker open voor een initiatief vanuit de student zelf.

Onderzoek

SBO De Piramide is sinds maart 2018 Academische Opleidingsschool en heeft de onderzoekscultuur hoog in het vaandel staan. De school werkt met 5 kennisteams (onderzoeksgroepen). Sinds jaar en dag worden LIO-ers en andere PABO studenten begeleid in deze sterk ontwikkelde onderzoekscultuur. De LIO-er is lid van een van de kennisteams afhankelijk van het gekozen onderzoeksthema.
Er zijn kennisteams op de volgende thema’s: taal/lezen, rekenen en wiskunde, wereldoriëntatie, gezonde school, en ICT & media. Doel van de kennisteams is om op de aangegeven gebieden onderzoeksmatig een specifiek onderwerp uit te werken en kennis te vergaren. Het kan zijn dat dit leidt tot nieuwe beleidsvoornemens c.q. verbetertrajecten. Alle inhoudelijk bij het onderwijs betrokken teamleden (waaronder directeur, leerkracht met managementtaken, IB-ers, leerkrachten, vakdocenten, orthopedagogen, logopedisten, ambulante begeleiders, onderwijsassistenten) zijn opgenomen in een kennisteam. Zij worden ingedeeld op basis van expertise en interesse. Ook de LIO-er wordt op basis van interesse opgenomen in een kennisteam en doet binnen dat kennisgebied onderzoek. De kennisteamleden zijn betrokken op het onderzoek van de student. Per kennisteam is er een onderzoekscoördinator aangesteld die het onderzoekmatige karakter van het kennisteam verder tracht te versterken.
Jaarlijks wordt de stand van zaken met betrekking tot de onderzoekscultuur gemeten en in beeld gebracht.

Onderzoeksresultaten

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

- Fontys HBO Pedagogiek - PABO de Kempel - Onderwijsassistent (Summa en ROC) - Orthopedagogiek (Universiteit Nijmegen en Utrecht) - Logopedie - Sport en bewegen - Fontys sporthogeschool - SWD - Fontys sociale studies