SBO Westerwel


Westerwel is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO), gesitueerd in de Reeshof, en verzorgt primair onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben op pedagogisch en/of didactisch gebied.
Westerwel stelt zich als doel alle mogelijkheden van een kind te ontwikkelen middels uitdagend, resultaatgericht, modern en adaptief onderwijs in een veilig pedagogisch klimaat.

Thema's

  • 21st Century Skills
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

21st Century Skills
Muziek
PBS (Positive Behaviour Support)
ASS
Verkeer
Communicatie ouders

Onderzoek

In overleg is er veel mogelijk. Wij staan open voor eigen initiatieven van de student.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    nvt