SBO Zonnesteen


SBO Zonnesteen is één van de drie SBO's van Biezonderwijs die gezamenlijk één onderwijsnest vormen. De school is gevestigd in Tilburg-Zuid. Doelgroep = kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte die het aanbod op het regulier onderwijs overstijgt, maar nog niet de zorg van het SO behoeven. Hulpvragen liggen op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie, taalproblematiek.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Jonge kinderen

Speerpunten voor schoolontwikkeling

21e eeuwse vaardigheden, executieve functies, PBS, taalontwikkelingen

Onderzoek

Executieve functies, Taalproblematiek, schrijfonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden, Positive Behavior Support, inzet van digitale middelen in het onderwijs,

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC onderwijsassistent, mogelijk Fontys sporthogeschool