Sint Antonius van Padua


Onze basisschool staat in het kerkdorp Nijnsel en telt ongeveer 160 leerlingen.

"Met veel plezier, veel en veelzijdig leren".
Op deze manier helpen we onze kinderen om volwaardige wereldburgers te worden en ze voor te bereiden op de samenleving. Dit doen we samen met de ouders en alle andere betrokkenen van onze school. Verschillen in kinderen zorgen voor diversiteit en vergroten het kleurenpalet van de school. Of het nu gaat om verschillen in aanleg, talent, werktempo of interesse. Ieder kind mag er zijn, wordt door ons gezien en is van harte welkom op onze school.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

* Bewegend leren
* Het kindportfolio gekoppeld aan zelfregulering en leerlinginitiatief
* Ontdekkend en ontwerpend leren

Onderzoek

We werken op onze school al een aantal jaren met een onderzoeksgroep bestaande uit de afstudeerder, een leerkracht en directie. De basisschoolcoach sluit hierbij aan wanneer nodig.
Er wordt altijd gekozen voor een onderzoeksthema dat aansluit bij de schoolontwikkeling, om ervoor te zorgen dat ook overige teamleden betrokken raken bij het onderzoek en hun onderzoekende houding verder ontwikkelen.

Komend schooljaar willen we ons verder ontwikkelen in het werken vanuit leerlijnen. Hier zal het onderzoek zich dan ook op richten.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC onderwijsassistent ROC sport en bewegen Fontys ALO Fontys Pedagogiek