St. Jozef


Kleine dorpsschool met drie combinatiegroepen, wat gerund wordt door een zeer klein en hecht team. De school beschikt over moderne methodes en er wordt veelal gewerkt met de i pad. Op sociaal emotioneel gebied werken wij vanuit de Kanjermethode.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Ouderbetrokkenheid, groep doorbrekend werken.

Onderzoek

Ouderbetrokkenheid

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Bovenbouw
  • Groep 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Alle mogelijke vormen van onderwijs zijn bij ons welkom.