St. Oda


Samen leven, Samen werken, Zelfstandig leren.Belangrijk is, dat er sprake is van: zelfvertrouwen, respect, veiligheid,rust, verbondenheid, het uniek mogen zijn, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.Een doorgaande lijn in de pedagogisch-didactische aanpak.Kwaliteit betekent meer dan wat gemeten wordt met gestandaardiseerde toetsen.Hoge verwachtingen,er vanuit dat elk kind wil leren.Nieuwsgierigheid prikkelen en het plezier in leren te bevorderen. Een gevarieerde leeromgeving waarin we tegemoet willen komen aan de basisbehoeften.Uit te dagen tot het nemen van eigen initiatieven en om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.Er van uitgegaan dat kinderen in vele opzichten van elkaar verschillen.Als hoofd, hart en handen, aandacht krijgen, kan een kind zich harmonieus ontplooien.

Thema's

  • Rekenen
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Engels
  • Jonge kinderen

Speerpunten voor schoolontwikkeling

* Goed rekenonderwijs
* Handelingsgericht werken groep 1/2/3
* Taakgerichtheid / intrinsieke motivatie

Onderzoek

Onderzoek binnen St. Oda wordt vormgegeven middels expertisegroepen. Deze kunnen wisselen van samenstelling en grootte. Hierbij zijn afstudeerders van harte welkom aan te sluiten bij hun eigen expertise.
De expertisegroepen richten zich op dit moment o.a. op:
* Handelingsgericht werken groepen 1/2/3;
* Rekenen
* Taakgerichtheid
Verder houden wij ons op dit moment bezig met:
* Jeelo
* LIST
*Implementatie Engels groepen 5 t/m 8, onderzoeken Engels in groep 1 t/m 4
* Rots- en water
* Verdieping Snappet
* Ontwikkeltijd: programmeren, robotica, technologie;
Het staat de student vrij om een voorstel te doen voor eigen onderzoek.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Gilde opleidingen, maatschappelijke stage Raayland College, CIOS ROC