't Schrijverke


De school is een dynamische school waar ontwikkeling centraal staat. Er zijn drie speerpunten waar de school in gelooft:
- Geïntegreerd onderwijs binnen wereld oriënterende vakken
- Kunst- en cultuureducatie
- Sociaal emotionele ontwikkeling
De school bestaat uit 24 groepen die door een team van ongeveer 48 professionals wordt aangestuurd. Dit team kenmerkt zich door een positieve en actieve houding om zo het beste voor het kind waar te maken. De ontwikkelingen binnen de school richten zich op bovenstaande speerpunten en worden in gezamenlijkheid met het team ontwikkeld. Het uitgangspunt daarbij is het ‘gezamenlijk leren’ door gebruik te maken van de aanwezige expertise en kwaliteiten.

Thema's

  • 21st Century Skills
  • Jonge kinderen
  • Kunst en cultuur
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Volgen en in kaart brengen van ontwikkeling van vaardigheden
- Invoeren van onderzoekend en ontdekkend leren

Onderzoek

Sinds enkele jaren werkt de school op een onderzoeksmatige manier aan haar schoolontwikkeling. Dat krijgt vorm middels studiedagen, onderzoeksgroepen en parallelbrede ontwikkelprojecten.
Afstudeeronderzoek komend schooljaar: onderzoek naar het in kaart brengen van de vaardigheid ‘samenwerken’.

Schoolniveau: Er is een rubric over samenwerken ontwikkeld.
Parallelniveau: in iedere parallel loopt een eigen onderzoek. Het onderwerp hiervan wordt per jaar door de betrokken leerkrachten bepaald.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 13 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Hogeschool Pedagogiek, ROC Zorg en Welzijn, ROC Sport en Bewegen