Theresiaschool (partnerscholen Herman Jozef & de Parel)


Sinds 2010 is de Theresiaschool academische opleidingsschool. Het opleiden in de school past bij de visie van de Theresiaschool: 'Leren voor het leven.' Het opleiden van toekomstige leerkrachten en de intensieve samenwerking met de PABO zorgt voor professionalisering binnen de school. Het doen van onderzoek neemt hier een belangrijke plek in en levert een grote bijdrage aan schoolontwikkeling en vernieuwing. De onderzoeksgroep van de Theresiaschool bestaat uit één student en twee leerkrachten. De twee leerkrachten die deel uitmaken van de onderzoeksgroep zijn geselecteerd op basis van kennis en vaardigheden, maar vooral op enthousiasme.

Thema's

  • Rekenen
  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Theresiaschool: Eigenaarschap bij leerlingen
de Parel: Reken onderwijs

Onderzoek

Binnen de Theresiaschool en de partnerscholen is ruimte voor 2 afstudeerstagiaires. Er is een plek op de Parel en een plek op de Theresiaschool.
Hieronder omschrijven we beide opdrachten.

Theresiaschool
Voor de stage is er een plek beschikbaar in groep 1 t/m 8

De onderzoeksopdracht valt binnen het thema eigenaarschap. Het onderwerp is: hoe kunnen we de leerlingen op de Theresiaschool meer eigenaar laten worden van hun eigen leerproces?

Uitleg: Je hoort het overal in het onderwijs, leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap zou zelfs leiden tot hogere resultaten!
Maar wat is eigenaarschap eigenlijk? En waar kunnen leerlingen (behalve van hun eigen spullen) eigenaar van zijn op school? Hoe kun je als leraar eigenaarschap van leerlingen vergroten?

Op de Theresiaschool bestaat de onderzoeksgroep collega’s die erg ervaren zijn in onderzoek doen.

Contactpersonen:
Ton van Malsen theresiaschool@cadansprimair.nl
Floor Willems f.willems@cadansprimair.nl

De Parel (partnerschool)
Voor de stage is er een plek beschikbaar in groep 5 t/m 8

De onderzoeksopdracht valt binnen het thema rekenen. Het onderwerp is: vernieuwde inzichten rekendidactiek en bijpassende rekenmethode.

Uitleg: Er is veel te doen over het rekenonderwijs in Nederland. Het niveau is aan het zakken. Wij willen aansluiten bij de nieuwe inzichten die er zijn op rekengebied en didactiek en zijn op zoek naar de best mogelijke werkwijze die bij ons past. 4 jaar geleden hebben wij een keuze gemaakt voor een vrij onbekende rekenmethode die zeer doelgericht werkt. De methode die we nu gebruiken heet: Rekenkracht en met de ontwikkelaar hebben we goed contact. Feedback wordt verwerkt in nieuwe producten. De resultaten zijn goed, maar over de werkwijze en aanpak is in het team veel discussie.
De wensen van het team zijn belangrijk bij de keuze voor de achterliggende didactiek en de juiste methode.
Het onderzoek moet een advies opleveren voor een didactische werkwijze voor De Parel, onderbouwd met literatuur en gebaseerd op de wensen van het team. Op basis van dit advies, kan vervolgens een nieuwe methode gekozen worden (of het advies om door te gaan met de huidige methode).

Op de school is een reken coördinator aanwezig, deze zal onderdeel uitmaken van de onderzoeksgroep. Samen met nog 2 collega’s.

Contactpersonen:
Heleen van der Nat deparel@cadansprimair.nl
Floor Willems f.willems@cadansprimair.nl
(Beide plekken zijn met vergoeding)

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 12 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

MBO de Leygraaf - Veghel MBO Koning Willem 1 - Den Bosch