Willibrordusschool


De Willibrordusschool is de enige school in Alphen.
Onze leerlingen zijn doorgaans leergierige, gemotiveerde, spontane dorpskinderen. Onderlinge verschillen zijn niet groot al neemt de diversiteit wel toe.

Onze toekomstwens geeft aan dat we een andere weg inslaan "Leerkracht als coach biedt leerarrangementen aan waarbinnen leerlingen hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen'.

De kernwaarden waar wij als school voor staan zijn: Innovatief, Oplossingsgericht, Verantwoordelijkheid, Samenwerken en 'Ik mag er zijn'.

Op de Willibrordusschool heerst een gemoedelijke sfeer waarbij een student gezien wordt als één van de collega's en volwaardig deel uit zal maken van het team.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Optimaliseren driehoeksrelatie leerling - ouder - leraar.
- Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn m.b.t. vaardigheidsontwikkeling.
- Opzetten van een leerlingenraad.

Onderzoek

In overleg komen we tot een onderwerp voor het schoolonderzoek. Er zijn diverse mogelijkheden. Speerpunten kunnen aanknopingspunten zijn.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    ROC Tilburg. Fontys Pedgogiek