Willibrordusschool


De Willibrordusschool is de enige school in Alphen.
Onze leerlingen zijn doorgaans leergierige, gemotiveerde, spontane dorpskinderen. Onderlinge verschillen zijn niet groot al neemt de diversiteit wel toe.

Onze toekomstwens geeft aan dat we een andere weg inslaan "Leerkracht als coach biedt leerarrangementen aan waarbinnen leerlingen hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen'.

De kernwaarden waar wij als school voor staan zijn: In ontwikkeling, Oplossingsgericht, Verantwoordelijkheid, Samenwerken en 'Wij mogen er zijn'.

Op de Willibrordusschool heerst een gemoedelijke sfeer waarbij een student gezien wordt als één van de collega's en volwaardig deel uit zal maken van het team.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Gedrag
  • Jonge kinderen
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- Implementatie nieuwe aanpak leesonderwijs.
- Doorontwikkeling vakgeïntegreerd zaakvakonderwijs (gr 3 t/m 8).
- Doorontwikkeling aanbod executieve vaardigheden (gezamenlijke taal, portfolio, gespreksvoering)
- Implementatie werkwijze 'Kleuterrevolutie' in de groepen 1-2.
- Doorgaande ontwikkellijn van groep 2 naar groep 3.

Onderzoek

In overleg komen we tot een onderwerp voor het schoolonderzoek. Er zijn diverse mogelijkheden. Speerpunten kunnen aanknopingspunten zijn.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Tilburg.
Fontys Pedgogiek