Student

Student.png

In het onderwijs werken en een groep leerlingen aan jou toevertrouwd krijgen, het lijkt je het leukste wat er is. Dus je kiest vol overtuiging voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie; het begin van een leven lang leren als onderwijsprofessional. Al tijdens je studie doe je veel praktijkervaring op, immers 40% van de opleiding vindt plaats op de werkplek. Je maakt zo ook kennis met het Partnerschap Opleiden in de School, waarin schoolbesturen, scholen en lerarenopleiding samenwerken om de beste leerkracht op de beste plek op te leiden. Na vier jaar heb je je diploma op zak en mag je jezelf startbekwaam noemen. Je loopbaan als leerkracht kan beginnen!