Integrale kwaliteitsontwikkeling (IKO)

IKO in beeld desktop.png

In het POS wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan de ontwikkeling en kwaliteit van samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren. We noemen het integrale kwaliteitsontwikkeling (IKO). Er is in het POS een diversiteit aan verschijningsvormen - instrumenten, werkwijzen en aanpakken - die in het teken staan van een leven lang leren. De onderliggende waarden en succesfactoren van deze aanpakken worden beschreven in de gemeenschappelijke visie op kwaliteit. Onze gezamenlijke taal voor het werken aan kwaliteit wordt gevormd door 10 principes. Ze zijn laagdrempelig toe te passen als kijkwijzer, inspiratiebron of indicator voor bijvoorbeeld de kritische reflectie bij accreditatie. De systematiek van IKO is overzichtelijk weergegeven op een toffe praatplaat.

Panelgesprek

Om de kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen is het panelgesprek geïntroduceerd. Middels het panelgesprek bouwen we in dialoog samen verder aan de kwaliteit(scultuur) van het POS.

6. Panelgesprek.jpg

Externe ontwikkelingen

IKO van het POS gaat uit van de eigen kracht en aanpakken. Eigen ambities, visie en ontwikkelkracht zijn leidend zijn voor de formulering van ambities (‘wij kwaliteit’). Naast de eigen kwaliteitseisen (uit de standaarden en samenwerkingsovereenkomst) zijn er echter ook externe kaders (‘zij kwaliteit’) die van invloed zijn op de accreditatie van het POS (vanuit bijvoorbeeld OCW en NVAO) en subsidieverstrekking.

16. Regionale ontwikkelingen.jpg

Praatplaat

De systematiek van IKO is gevisualiseerd in een toffe praatplaat. Je kunt hem gebruiken om het gesprek aan te gaan binnen je team, organisatie of regio. Welk principe verdient jullie aandacht? Welke verschijningsvormen zijn er al? En welke externe ontwikkelingen spelen een rol bij de ontwikkeling van kwaliteit?

POS - Integrale kwaliteitsontwikkeling klein.jpg

Publicaties

Over het kwaliteitsdenken in het POS verschenen in 2019 twee publicaties: een artikel in PO Management (november 2019) en een katern in de Kwaliteitsreeks / Praktijk In-Zicht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Werken-aan-kwaliteitsontwikkeling.png