Leernetwerk starterscoaches

Twee keer per schooljaar komen de starterscoaches in het POS bijeen in een leernetwerk. Het doel is van en met elkaar te leren om zo de begeleiding van de startende leerkracht in de eigen organisatie te versterken.


De basisschoolcoaches van deze scholen organiseren op drie momenten in het jaar workshops voor hun studenten. In totaal worden negen workshops aangeboden. De studenten mogen er drie naar keuze volgen, passend bij hun interesse of leerdoel of als bewijsmateriaal voor hun portfolio. De workshops vinden plaats van 9.00 tot 12.00 uur op de scholen. Studenten krijgen desgewenst ook een rondleiding.

Vanuit welke bedoeling is de aanpak ontstaan?

De aanpak is ontstaan vanuit de bedoeling om elkaar te inspireren en informeren, te leren van de good practice van een ander, je eigen vragen te kunnen stellen, te kunnen sparren over de casus waar je tegenaan loopt. Kortom leren van en met elkaar met als doel de begeleiding in de inductiefase voor de startende leerkracht versterken in de eigen organisatie. Ten gunste van de ontwikkeling van de starter, zodat hij op zijn beurt kwalitatief goed onderwijs kan verzorgen voor de kinderen.

Welk actoren zijn betrokken en wat is hun bijdrage?

Starterscoaches van verschillende stichtingen uit de regio Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Veghel komen bijeen in het leernetwerk. Het leernetwerk wordt begeleid door een facilitator. De facilitator is werkzaam bij het POS en heeft kennis van de fasen in een leernetwerk.

Hoe werkt het precies?

Het leernetwerk voor starterscoaches komt 2x per schooljaar bijeen. In deze bijeenkomsten staat vooral centraal wat men zelf komt halen en brengen. Dat vraagt voorbereiding van deelnemers en het scheppen van randvoorwaarden hiervoor door de facilitator. Het leernetwerk is dan ook gestoeld op de kernwaarden Verbinding, Dialoog en Eigenaarschap.

Wat maakt de aanpak succesvol?

Een rijk gezelschap dat kennis heeft van hoe een leernetwerk rijkdom kan generen, is helpend. Wanneer het leernetwerk nog in opbouw is, heeft de facilitator een grotere rol van betekenis om hier sturing aan te geven. Van belang is hierbij kennis van de fasen van een leernetwerk. Het is als facilitator handig om met de volgende zaken rekening te houden:

  • het tijdig uitnodigen van deelnemers aan het leernetwerk met de uitnodiging vooral ook die starterscoach-collega mee te nemen;
  • te inventariseren van wat er leeft en deelnemers stimuleren good practice, vragen en casussen mee te nemen naar de bijeenkomst;
  • het reserveren van ruimte, ook dit kan per toerbeurt op locatie van een van de deelnemers.

Het resultaat is dat je hoge energie in de groep hebt, er veel wordt uitgewisseld, men verrijkt naar huis gaat en dat er verbinding is gelegd over organisaties heen. Deze verbinding wordt ook tussen de bijeenkomsten gebruikt voor dialoog over de kwaliteit van de inductiefase in de eigen organisatie.

Waar zijn jullie het meest trots op?

Dat het leernetwerk voor starterscoaches een rijke informele leeromgeving biedt die zorgt voor professionalisering bij starterscoaches en een doorgaande lijn biedt in professionalisering voor de startende leerkracht.

Aanpak: Leernetwerk starterscoaches

Principe: Een leven lang leren

Regio: ‘s-Hertogenbosch

Bestuur: diverse besturen

School: diverse scholen

11. Een leven lang leren.jpg