Externe ontwikkelingen

13. Landelijke ontwikkelingen.jpg

IKO van het POS gaat uit van de eigen kracht en aanpakken. Dit houdt in dat eigen ambities, visie en ontwikkelkracht leidend zijn voor de formulering van ambities (‘wij kwaliteit’). Naast de eigen kwaliteitseisen (uit de standaarden en samenwerkingsovereenkomst) zijn er echter ook externe kaders (‘zij kwaliteit’) die van invloed zijn op de accreditatie van het POS (vanuit bijvoorbeeld OCW en NVAO). en subsidieverstrekking. Het is daarom van belang om de afstemming tussen eigen ambities en externe ontwikkeling nauwgezet te volgen en te onderzoeken.

Downloads

 

Terug naar overzichtspagina kwaliteit