Studiedagen voor basisschoolcoaches en studieloopbaanbegeleiders (en directies)

In de regio Den Bosch komen de basisschoolcoaches en studieloopbaanbegeleiders twee keer per jaar bijeen voor een gezamenlijke studiedag en vier intervisiebijeenkomsten. Ook de basisschooldirecteuren sluiten gedeeltelijk aan bij de studiedagen.


Vanuit welke bedoeling is de aanpak ontstaan?

Door als werkveld en opleiding samen te professionaliseren zorgen we voor een kwalitatief rijke omgeving voor aankomende leerkrachten. In deze rijke leeromgeving leren zowel studenten, basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders en directeuren van en met elkaar, met als doel samen opleiden. Er wordt op deze manier bewust gewerkt aan een leven lang leren in combinatie met praktijkrelevantie.

Welk actoren zijn betrokken en wat is hun bijdrage?

Basisschoolcoaches, studieloopbaanbegeleiders en directeuren. Vanuit een peiling naar professionaliseringsbehoefte wordt er in gezamenlijkheid door werkveld en opleiding gekeken naar betekenisvolle activiteiten die bijdragen aan de professionalisering. De activiteiten worden zowel door het werkveld als door de opleiding verzorgd.

Hoe werkt het precies?

In de regio Den Bosch worden per schooljaar 2 studiedagen georganiseerd waarop de tandem SLB/BSC nauw samenwerkt en waarbij de directeur een deel aansluit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. vernieuwingen in het curriculum van de FHKE en welke samenwerking kan werkveld hierin aangaan met het werkveld? Beroepsbeeld van de leerkracht, wat komt er vanuit onderzoek en wat betekent dat voor de praktijk? Daarnaast zijn er nog 4 intervisiemomenten per schooljaar waarbij niet alleen intervisie centraal staat, maar ook werkoverleg, kennisdeling en inhoudelijk bespreken van nieuwe ontwikkelingen.

Wat maakt de aanpak succesvol?

Als tandem van werkveldcoördinator en opleidingscoördinator in de regio Den Bosch hebben we nauw contact met de collega’s vanuit de FHKE die de intervisiebijeenkomsten organiseren. Zo zorgen we met elkaar voor een rode draad in professionalisering door een schooljaar heen en zijn activiteiten op studiedagen en intervisiebijeenkomsten op elkaar afgestemd. De rode draad wordt bepaald op basis van wat er gehoord en gezien wordt in ontwikkeling zowel in het werkveld als in de opleiding. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een inventarisatie met behulp van aspecten uit de ontwikkelscan.

Waar zijn jullie het meest trots op?

Dat de rode draad in professionaliseren afgestemd is op dat wat nodig is en daarmee draagvlak heeft en bijdraagt aan ontwikkelingen in AOS en OLS.

Aanpak: Studiedagen voor basisschoolcoaches en studieloopbaanbegeleiders (en directies)

Principe: Praktijkrelevantie

Regio: ‘s-Hertogenbosch

Bestuur: Alle besturen met OLS/AOS in de regio Den Bosch

School: OLS & AOS

 

4. Praktijk relevantie.jpg