Angelaschool


De Angelaschool is een éénpitter met ongeveer 500 leerlingen. Werken vanuit een positief en stimulerend schoolklimaat is van belang om een prettige sfeer en een hoge mate van betrokkenheid te realiseren.

Als school zijn we trots op de saamhorigheid en de goede samenwerking binnen het team. Gebruik maken van elkaars professionaliteit en kennis draagt duidelijk bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Een eigentijds leerstofaanbod zorgt voor een brede ontwikkeling die kinderen goed ondersteunt. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen is er gerichte aandacht voor techniek & wetenschap, cultuureducatie, sport, muziek en dans. Hierbij werken we graag samen met onze omgeving.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Wetenschap, techniek en design
  • Leren en media
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Studenten leveren een bijdrage aan de realisatie van ons schoolplan.
Kernelementen hierbij zijn:
- Denken in mogelijkheden
- Talentontwikkeling
- Verbinding met de omgeving

Onderzoek

De Angelaschool is al jaren een academische opleidingsschool. Het doen van onderzoek draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de school. Er wordt gewerkt met diverse ontwikkelgroepen, zoals Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Techniek & Wetenschap en natuurlijk ook voor taal, lezen en rekenen.

Voor het afstudeeronderzoek wordt een speciale ontwikkelgroep ingesteld. Hierdoor is er brede steun voor een student.

Onderwerpen die de afgelopen jaren zijn onderzocht zijn:
- 'Samenwerking binnen de interne onderwijszorg'
- 'Werken op het leerplein'
- 'Spelgedrag tijdens het buitenspelen'.

In het schooljaar 2019-2020 wil de school zich bij het onderzoek richten op:
Onderzoek 1: Werken in het Media-Lab.
Binnen de school is eerder gesproken over de inrichting van een Media-Lab. Met dit onderzoek willen we het actief werken van kinderen in dit Lab verder vorm gaan geven.

Onderzoek 2: Talentontwikkeling en partnerschap met bedrijven.
Een brede ontwikkeling van kinderen is vanzelfsprekend belangrijk. Ook is het belangrijk dat kinderen zicht krijgen op diverse beroepen en vaardigheden die hier voor nodig zijn. Hiervoor zijn binnen de school intussen diverse activiteiten ingericht. Het onderzoek draagt bij aan de verdere uitbouw van dit innovatieve programma.

Partners in leren

Wij bieden de mogelijkheid om een deel van je stage te doen bij deze scholen en/of organisaties:

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys (ALO + Sport & Bewegen) Summa (onderwijsassistenten)