Basisschool De Borne


De Borne staat voor ontwikkelingsgericht onderwijs, autonomie en mede-eigenaarschap van de leerling, relatie als een van de belangrijkste factoren, unitonderwijs, groepsoverstijgende instructies, talentontwikkeling en leerkracht als mentor-coach. De leerkrachten ontwerpen het onderwijs vanuit leerdoelen en vormen een hecht team, dat samen verantwoordelijk is voor de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen is gebaseerd op drie pijlers: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Natuurlijk is taal en rekenen belangrijk, maar daarnaast richten we ons op diverse thema's (zie onder). Ons onderwijs is in een voortdurende ontwikkeling en als student maak je daar deel van uit. Lees meer over de visie en de school op onze website.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Het schoolontwikkelplan bevat de onderdelen
- Samen Leren
- Doorontwikkelen onderwijsconcept
- Leerlingen volgen en begeleiden
- Verantwoorden
Studenten kunnen aan al deze punten een bijdrage leveren.

Onderzoek

Doordat onze school voortdurend in ontwikkeling is en andere manieren zoekt om het onderwijs te onderbouwen, is een onderzoekscultuur op De Borne aanwezig, maar ook nog steeds in ontwikkeling. Actie-onderzoek is één van de vormen die gebruikt wordt.
De Borne participeert ook in onderzoek van derden. Zo participeren wij bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een digitaal portfolio.
In het kader van het Leerkracht Ontwikkelfonds (LOF) doet op dit moment één van onze leerkrachten onderzoek naar de ontwikkeling van (werkwoord)spelling voor de groepen 7-8.
Als innovatieve school zijn we op zoek naar partners en in 2019 gaan we onderzoeken of we een strategisch partnerschap op kunnen zetten met andere innovatieve scholen in Europa.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 9 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
  • Unit 1, 2

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC Midden Brabant, Fontys Sporthogeschool en Fontys Academie voor de Kunsten