Basisschool De Sporckt


Onze missie en visie vormen samen onze collectieve ambitie. Onze visie is concreet en helder, deze is vormgegeven in vijf stelregels. Dit zijn de pijlers van onze school. De vijf stelregels zijn leidend in ons onderwijs. Onze vijf stelregels zijn een veilige en vertrouwde omgeving, actief en doelgericht leren, educatief partnerschap, zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie over deze stelregels verwijzen wij je door naar onze website.

Thema's

  • Taal
  • Rekenen
  • Integraal kindcentrum
  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Zie onze vijf stelregels.

Onderzoek

De komende jaren gaan wij aan de slag om kinderen een kritische onderzoekende houding aan te leren. Dat vinden wij belangrijk omdat ze dit later nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de steeds complexere en veranderende maatschappij.

Het onderzoek dat afstudeerstudenten doen, vindt altijd in overleg plaats met de basisschoolcoach. Daarbij zoeken we een match tussen het onderzoek en onze schoolontwikkeling.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Fontys Sporthogeschool ROC Onderwijsassistent ROC Sport en bewegen Conservatorium Radboud Universiteit Nijmegen (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde)