Basisschool St. Lambertus


Basisschool Sint Lambertus is gevestigd in Gemonde. De school vormt samen met KDV en BSO een kindcentrum.

We vinden het gevoel 'GELUKKIG ZIJN' van groot belang, zowel voor de kinderen als voor het team. In ons onderwijs proberen we voorwaarden vorm te geven die het gevoel van gelukkig zijn bewerkstelligen of bevorderen. Om 'gelukkig zijn' meer concreet te maken in ons onderwijs hebben we kernwaarden geformuleerd, waarvan wij vinden dat die het ervaren van geluk stimuleren en bevorderen:
- wij bieden veiligheid en geborgenheid
- wij bieden ieder de kans om zich op adaptieve wijze te ontwikkelen
- wij bieden ieder de ruimte om zijn/haar creativiteit te ontwikkelen

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Leren en media
  • Kunst en cultuur
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Wereld oriënterend onderwijs
Bewegend leren
Doorontwikkeling werken met een portfolio
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Bewegingsonderwijs

Onderzoek

Op onze school hebben we een start gemaakt in het werken met professionele leergemeenschappen. Zowel binnen de school als ook bovenschools wordt hier aandacht aan besteed.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    Koning Willem 1 college Fontys Pabo Sporthogeschool