BS Roald Dahl


Ons motto is: leren met plezier. Kinderen komen op school om te leren. We willen dat kinderen zich thuis voelen. Een positief schoolklimaat is van grote waarde voor het kind. Een ordelijk en rustig klimaat verschaft het kind zekerheid, duidelijkheid en veiligheid. Sinds een jaar werken wij met IPC waarin kinderen vaardigheden en kennis oefenen n.a.v. doelen op de leerwand.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills

Speerpunten voor schoolontwikkeling

IPC

Onderzoek

taal: Spelling, schoolbreed scoren we nog voldoende tot ruim voldoende op spellingsgebied, toch als je dieper gaat inzoemen zie je dat leerlingen zakken in hun spellingsvaardigheden. Hoe gaan we hiermee om en wat betekent dit voor ons als leerkrachten.

21st century skills: zelfstandig werken/weektaak/eigenaarschap/doorgaande lijn. Hoe kunnen we kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces?
Wat hebben we daar voor nodig, wat betekent dat voor ons eigen handelen. We werken sinds ruim een jaar met IPC, hier begint het eigenaarschap van leerlingen meer vorm te krijgen, toch denken wij dat het beter kan, en hoe maken we dan de transfer naar de basisvakken?

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    summa college eindhoven