Daltonschool De Evenaar


We zijn een Daltonschool. Vol overtuiging. Kinderen, ouders, verzorgers, leraren en school. Wij willen samengroeien om samen te groeien. We zijn een eenheid, waar respect voor elkaar voorop staat. Waar iedereen zich thuis voelt. En waar iedereen samenwerkt. Want de toekomst lacht, maar ook vandaag moet al lachen. Alleen dan kun je bovengemiddeld presteren. Want ja, ook dat willen
we: presteren. We willen dat iedereen er alles uithaalt wat hij of zij in zich heeft. Onze leraren dagen daartoe niet alleen de kinderen uit om op pad te gaan, maar ook zichzelf en ook elkaar. We blijven nieuwsgierig en willen vooruit. Op naar de toekomst!

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Jonge kinderen
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

onderzoek 1 executieve functies bij het jonge kind van groep 2-3.
We merken dat kinderen minder makkelijk de overstap maken van groep 2 naar 3. Ze beheersen sommige vaardigheden onvoldoende. Welke executieve vaardigheden worden verwacht in gr 3 en wat kunnen we daarvoor verbeteren in aanbod in gr 2 zodat de aansluiting van groep 2 naar 3 beter verloopt.


onderzoek 2: ontwikkeling van betekenisvol leren op het speel-leerplein (leren zichtbaar maken). We hebben een mooi leerplein dat nog niet voldoende ingepast wordt in ons aanbod van groep 1-2. Hoe kunnen we het betekenisvol maken binnen onze thema's en wat is er voor nodig om meer en beter gebruik te maken van deze extra ruimte.

Onderzoek 3: Soepelere overgang onderwijsinhoudelijk van
gr 2 naar gr 3 – de collega’s van 1/2 en 3 zoeken, naar een inhoudelijk soepelere aansluiting/overgang van groep 2 en 3. Vanuit de collega’s 1/2/3 komt deze wens. De verwachte opbrengst is: Activiteiten op
basis van ontwikkelings/leerlijnen zo op elkaar afstemmen dat er zo min
mogelijk drempels zijn in het leerproces van leerlingen bij de overgang van 2
naar 3. De leerlijnen van KIJK en de leerlijnen van gr 3 sluiten onvoldoende op elkaar aan. Hoe kan het aanbod in 2 en 3 zo op elkaar worden afgestemd worden dat het leerproces natuurlijker verloopt?

Heb je interesse in één van deze onderzoeken?
sollicitaties: directie.dbsdeevenaar@saamscholen.nl

Onderzoek

Jaarlijks is er een A-fase student, die samen met collega's van school in een themagroep onderzoek doet in het kader van onze onderwijsontwikkeling.
Deze onderwerpen hebben we (o.a.) al onderzocht: begeleid spel, woordenschat, kindgesprekken en portfolio gebruik.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

ROC De Leygraaf, Koning Willem I college