de Fonkeling


Wij zijn BASISSCHOOL DE FONKELING. Iedere
dag huppelen er zo’n 800 kinderen één van onze
twee gebouwen in Berghem binnen. Wij zijn één
school met twee onderwijsconcepten. De Eerste
Stroming gaat voor “samen op weg naar je eigen
toekomst”: eigentijds & herkenbaar onderwijs in
leerstofjaarklassen. De Tweede Stroming staat voor
“samen leren, inspireren, motiveren”: ontdekken wie
je bent, wat je kan en wat je wilt in units. Zo’n 60
collega’s maken op beide stromingen prachtig, zo
passend mogelijk onderwijs, om kinderen voor te
bereiden op een fonkelende toekomst aansluitend bij
hun eigen vaardigheden, talenten en persoonlijkheid.

Thema's

  • Taal
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

- 21st century skills
- Technisch lezen / leesmotivatie
- executieve functies

Onderzoek

In het vorige schooljaar is er onderzoek gedaan naar het omgaan met de verschillende startposities van kinderen in groep 3 op basis van hun verschillen in kalenderleeftijd en ontwikkelingsniveau.
Na overleg binnen het kernteam is aan de coördinatoren van de vakgroepen gevraagd onderzoeksonderwerpen en/of vragen op te stellen:
1.Hoe kunnen wij, leerkrachten van de Fonkeling, de ontwikkeling van de executieve functies bij leerlingen stimuleren en problemen in deze ontwikkeling signaleren en aanpakken.
2.Hoe kunnen wij de leesmotivatie van onze kinderen verbeteren op de Fonkeling, zodat zij meer gaan lezen en mede daardoor het gemiddelde technisch leesniveau op onze school stijgt, wat weer een positief effect heeft op alle andere vakgebieden.
3.Hoe kunnen wij op de Fonkeling zo optimaal mogelijk inspelen op de ontwikkelingen rondom ICT en de 21st century skills van de leerkrachten verbeteren, zodat zij de leerlingen daarin beter kunnen begeleiden.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 7 studenten waarvan de afstudeerplaats in

    Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

    n.v.t.