de Klim-op


Wij zijn een dorpsschool met ca. 270 leerlingen en 10 groepen. Met een enthousiast team zijn we altijd op zoek naar hoe we ons onderwijs efficiënt, modern en fris kunnen houden. We werken met wereldoriëntatie veel thematisch, en met de zaakvakken met een krachtige doorgaande lijn.

Thema's

  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De school is enkele jaren geleden begonnen met Jeelo. Dit is een digitale leeromgeving waarmee we de wereld oriënterende vakken op een thematische, vakoverstijgende en onderzoekende manier aanbieden. Deze methode geeft ons de mogelijkheid kinderen aantrekkelijk, efficiënt en gedifferentieerd onderwijs in wereldoriëntatie te geven. Ook voor de kinderen die juist wat extra's nodig hebben. Verder stellen we de input van studenten erg op prijs waar het gaat om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Een goed pedagogisch klimaat, en voldoende aandacht voor de individuele behoeften voor elk kind staat daarbij voor ons centraal.

Onderzoek

Op onze school wordt elk jaar een onderzoeksopdracht geformuleerd, die volgens ons een aanvulling is op de thema's waar we op dat moment mee bezig zijn. Op deze manier krijgen de onderzoeken een volwaardige plaats in onze schoolontwikkeling. Studenten krijgen alle ruimte om hun onderzoeken uit te voeren, en na de presentaties van de onderzoeken bespreken we samen welke vervolgstappen er uit voort vloeien. Deze vervolgstappen krijgen een plaats in ons zgn. A3 plan, waarin we de schoonontwikkeling borgen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

in overleg zijn alle stagiaires welkom. op dit moment hebben we ook stagiaires die werken aan hun gymbevoegdheid.