de Klim-op


Wij zijn een dorpsschool met ca. 270 leerlingen en 10 groepen. Met een enthousiast team zijn we altijd op zoek naar hoe we ons onderwijs efficiënt, modern en fris kunnen houden. We werken met wereldoriëntatie veel thematisch, en met de zaakvakken met een krachtige doorgaande lijn.

Thema's

  • Taal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De school is enkele jaren geleden begonnen met Jeelo. Dit is een digitale leeromgeving waarmee we de wereld oriënterende vakken op een thematische, vakoverstijgende en onderzoekende manier aanbieden. Deze methode geeft ons de mogelijkheid kinderen aantrekkelijk, efficiënt en gedifferentieerd onderwijs in wereldoriëntatie te geven. Ook voor de kinderen die juist wat extra's nodig hebben. Verder stellen we de input van studenten erg op prijs waar het gaat om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Een goed pedagogisch klimaat, en voldoende aandacht voor de individuele behoeften voor elk kind staat daarbij voor ons centraal.

Onderzoek

Op onze school wordt elk jaar een onderzoeksopdracht geformuleerd, die volgens ons een aanvulling is op de thema's waar we op dat moment mee bezig zijn. Op deze manier krijgen de onderzoeken een volwaardige plaats in onze schoolontwikkeling. Tijdens je onderzoek word je ondersteund door een leerteam, bestaande uit leerkrachten met expertise op het gebied van het betreffende onderzoek. Studenten krijgen alle ruimte om hun onderzoeken uit te voeren, en na de presentaties van de onderzoeken bespreken we samen welke vervolgstappen er uit voort vloeien. Deze vervolgstappen krijgen een plaats in ons zgn. A3 plan, waarin we de schoolontwikkeling borgen.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar 2 studenten die hun onderzoek op de volgende onderwerpen willen richten:

1. begrijpend lezen:
Op onze school hebben we het afgelopen jaar het onderwijs in begrijpend lezen onder de loep genomen. In de lesactiviteiten in de groep willen we de kinderen handvatten geven om te leren hoe ze een tekst moeten aanpakken om deze te kunnen begrijpen. We zetten hiervoor verschillende werkvormen en bronnen in. We zoeken een student die deze onderwijspraktijk kan vergelijken met in literatuur gevonden effectieve werkwijzen of voorwaarden.
onderzoeksresultaat: We hopen dat het onderzoek leidt tot aanbevelingen en adviezen die we kunnen gebruiken om ons onderwijs in begrijpend lezen nog verder uit te bouwen.


2. onderzoekend leren:
Op onze school willen we graag meer aandacht besteden aan het onderzoekend leren. Deze manier van leren heeft vanwege Jeelo een vaste plaats in ons onderwijs gekregen. De mate waarin het ontdekkend leren wordt toegepast, en de effectiviteit daarvan is nog wel wat leerkrachtafhankelijk. We zoeken een student die de huidige situatie voor ons in kaart wil brengen. Waar staan we als school, welke verschillen zie je in de verschillende groepen, en hoe kunnen we het onderzoekend leren nog verder uitbouwen en verfijnen.
onderzoeksresultaat: We hopen dat het onderzoek leidt tot een mooie 'foto' van waar we nu staan m.b.t. het onderzoekend leren. Ook zouden we duidelijke vervolgstappen en adviezen geformuleerd willen zien, waar we als school verder mee kunnen.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

in overleg zijn alle stagiaires welkom. op dit moment hebben we ook stagiaires die werken aan hun gymbevoegdheid.