De Toermalijn


Basisschool De Toermalijn is een grote school (ongeveer 450 leerlingen). In het gebouw zijn ook Kinderopvang Humanitas en openbare basisschool Delta gehuisvest. Met deze partners wordt samengewerkt om te komen tot een Integraal Kindcentrum. Al direct bij binnenkomst is de structuur en rust merkbaar, ongetwijfeld ondersteund door het werken met PBS. Ook in de klassen heerst een prettige, taakgerichte sfeer. Ons motto is: Samen met het kind, ouders en leerkracht komen tot een passende ontwikkeling van ieder kind.

Thema's

  • Integraal kindcentrum
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Gedrag
  • Kunst en cultuur
  • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Speerpunten voor schoolontwikkeling

De thema’s waar we expliciet mee bezig zijn:
- integraal kindcentrum
- onderzoekend en ontwerpend leren
- gedrag (PBS)
- talentontwikkeling / oriëntatie op jezelf en de wereld
- kunst en cultuur

Onderzoek

We hebben komend schooljaar nog plaats voor 1 student in de afstudeerfase.

Het onderzoek is gericht op talentontwikkeling.
Hoe zet je de talenten van kinderen in? In het kader van talentontwikkeling zijn we op zoek hoe we de talenten nog beter kunnen ontdekken en kunnen inzetten bij de dagelijkse praktijk van de school.
De student gaat op zoek naar een definitie van talentontwikkeling passend bij De Toermalijn en doet voorstellen hoe we talenten kunnen inzetten om kinderen meer zelfvertrouwen te geven en de talenten kunnen benutten in ons onderwijs.Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

MBO onderwijsassistent, sport en bewegen, HBO Pedagogiek