EBC-Icarus


Educatief Basiscentrum Icarus (EBC Icarus) bestaat uit de basisscholen de Beemd en de Kring, Kinderopvang de Plu, stichting TIM en Wijkraad Beemd Aktief.

Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn wij, wij!

Wij hechten waarde aan verbondenheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, lef en moed en eigenheid. Als EBC willen we vernieuwend zijn en voor iedereen toegankelijk. Met respect naar elkaar toe. Het welbevinden van onze leerling staat hoog in het vaandel. En niet te vergeten we willen goed onderwijs aanbieden. Onderwijs dat inspeelt op de onderwijsbehoeften van kinderen van deze tijd. De Beemd en de Kring zijn twee mooie scholen met elk een onderscheidend profiel.

Thema's

  • Educatief ondernemerschap
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • 21st Century Skills
  • Engels
  • Leren en media

Speerpunten voor schoolontwikkeling

Hieronder een aantal speerpunten:
Beemd:
* Het huidige concept moet meer passend gemaakt worden aan deze tijd, de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Passend bij de populatie kinderen.
*Daarnaast streven we naar een duidelijk verschil in onderwijsconcept tussen de Beemd en de Kring
*Inzet op formatieve evaluatie bij spelling gr 4 – 8
*Inzet op formatieve evaluatie bij rekenen gr 4 – 8
*Aanvullen thema op wereldoriëntatie gr 4 – 8
*Uitbreiding talententijd voor groepen 3 en 4

Kring:
*Bij de basisvaardigheden nog meer doelgericht en kindgericht instructie en verwerking geven door optimaal gebruik te maken van Snappet.
*Betekenisvol en zinvol taal- en leesonderwijs geven.
3. De komende jaren willen we de nieuwe pijlers die wij hebben geformuleerd n.a.v. de missie
en visie concreet uitwerken naar hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien.

Voor meer speerpunten zie het schoolplan via de website

Onderzoek

Binnen ons EBC is een onderzoeksgroep aanwezig. Deze bestaat uit directie, collega's en basisschoolcoach. Gedurende het onderzoek wordt de student gestimuleerd, gemotiveerd en geholpen om het onderzoek tot een positief eindresultaat te brengen. Wij vinden het erg belangrijk dat de student ook inbreng heeft over de keuze van het onderzoek. Om die reden willen we niet van te voren definitief vastleggen welk thema uitgevoerd moet worden.

Professionele leergemeenschap

Wij bieden plaats aan 8 studenten waarvan de afstudeerplaats in

  • Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw
  • Groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Daarnaast biedt onze school plaats aan studenten van:

Iedere student is bij ons welkom. Wij hebben onderwijsassistentes, sportleraren, AD-PEP studenten etc.